Byten och avbeställningar

Vill du byta eller avbryta din beställning? Vi beklagar att allt inte blev som du förväntade dig, men vi hjälper dig naturligtvis att lösa det. Registrera din produkt nu med den gröna knappen eller läs den här sidan för mer information.

Byta eller avbeställa produkten >


Alla Gomibo-produkter kan returneras kostnadsfritt upp till 31 dagar efter mottagandet. När du har registrerat din retur har du 14 dagar på dig att skicka tillbaka produkten till oss.


Regler för byten och avbeställningar

 • Produkten är i ursprungligt och oanvänt skick så långt detta rimligen är möjligt;
 • Produkten är fullständig inklusive oskadad fabriksförpackning, alla tillbehör och broschyrer är oskrivna;

Returnerar du hörlurar?
Av hygieniska skäl måste hörlurar som du returnerar vara oanvända. Returnera du hörlurar som inte längre är rena? Då debiteras en rengöringskostnad på 12,50 euro.

Uppfyller du inte dessa krav?
Tror du att du inte uppfyller våra krav? Då kan vi fortfarande möta dig halvvägs med en bra lösning. Vi gör en noggran kontroll av din produkt när den anländer och ser vilka alternativ vi kan erbjuda dig. Vi kommer naturligtvis alltid att hålla dig informerad om detta. Du bestämmer själv vilket alternativ som passar dig bäst och vad som ska hända med din produkt.


Byta eller avbeställa en produkt

Föredrar du en annan färg eller produkt, eller vill du annullera köpet? Vi löser det åt dig. Du kan byta eller annullera ditt köp upp till 31 dagar efter mottagandet. Detta är helt kostnadsfritt. Om du ångrar din beställning återbetalas köpeskillingen inklusive eventuella fraktkostnader (exkl. extra leveransalternativ som rekommenderat brev eller försäkrad leverans) kommer att krediteras till ditt bankkonto inom 5 arbetsdagar.

Du måste återställa enheten till fabriksinställningar innan du returnerar din produkt till oss. Har du en Apple iPhone? Kontrollera sedan att funktionen Hitta min iPhone är inaktiverad. Annars kan vi inte behandla din retur.


Byta eller avbeställa produkten >


När du har registrerat din produkt får du en kostnadsfri fraktetikett för att returnera produkten till oss. Du kan spåra ditt paket med koden som du får när din beställning skickas och vi skickar ett e-postmeddelande till dig så snart vi har mottagit ditt paket. Vi byter då ut eller annullerar din beställning. Vi håller dig uppdaterad via e-post så att du vet exakt vad som händer.


Din produkt är defekt

Det är mycket irriterande med en felaktig produkt vi är här för att hjälpa dig! Se sidan Garanti och reparationer.


Återställa produkten till fabriksinställningarna

Du måste återställa enheten till fabriksinställningar innan du returnerar din produkt till oss. Detta tar bort alla filer och data. Du kan göra en säkerhetskopia för att behålla dessa filer och data. I vår enhetssupport förklarar vi hur du säkerhetskopierar och återställer din enhet.


Här hittar du konsumenternas ångerrätt

 • Konsumenternas ångerrätt

  Konsumenternas ångerrätt

  (En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion som inte huvudsakligen är hänförlig till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet).

  Regler för ångerrätt

  Ångerrätt

  Du har rätt att säga upp avtalet inom 31 dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är 31 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är leverantören, har mottagit de sista varorna.

  För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nederländerna, telefonnummer: +46 0201 203 130, e-postadress: info@gomibo.se) i ett tydligt meddelande (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp avtalet. Du kan använda det bifogade standardformuläret för uppsägning, men det är inte obligatoriskt.

  Du kan också fylla i och skicka in ångerrättsblanketten eller en annan unik deklaration elektroniskt på vår webbplats (www.gomibo.se). Om du använder dig av denna möjlighet skickar vi dig omedelbart en bekräftelse (t.ex. via e-post) på att vi har mottagit din uppsägning.

  För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

  Konsekvenser av annullering

  Om du ångrar avtalet ska vi omedelbart och senast 14 dagar efter det att vi fått meddelande om att du ångrar avtalet, återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader till följd av att du har valt en annan leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss). Vi kommer att använda samma betalningsmetod för denna återbetalning som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat med dig; vi kommer under inga omständigheter att fakturera dig för denna återbetalning.

  Vi kan avvisa att betala tillbaka beloppet tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

  Du måste returnera produkterna till oss utan fördröjning och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du informerade oss om att du hävt detta avtal. Denna tidsfrist anses vara uppfylld om du skickar varorna före utgången av 14-dagarsperioden.

  Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av produkterna om denna värdeminskning beror på hantering av produkterna som inte är nödvändig för att testa deras typ, egenskaper och funktioner.

  Orsak till återkallelse eller annullering

  Ångerrätten gäller inte för avtal

  - leverans av produkter som inte är prefabricerade och vars tillverkning beror på konsumentens individuella val eller syfte eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.;

  - leverans av varor som snabbt kan skadas eller vars utgångsdatum snabbt överskrids;

  - för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter avtalets ikraftträdande och vars aktuella värde beror på marknadsfluktuationer som konsumenten inte har någon kontroll över;

  - för leverans av tidningar, tidskrifter och magasin, med undantag för prenumerationsavtal.

  Ångerrätten upphör tidigare för avtal

  - för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;

  - för leverans av varor som på grund av sin art har blivit oskiljaktigt blandade med andra varor efter leveransen.;

  - för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

När du returnerar privata beställningar kan du använda ångerrätsblanketten, men det är inte obligatoriskt. Du kan dessutom göra det ännu snabbare genom att använda knappen ovan..

Blankett för ångerrätt

(Om du vill säga upp avtalet fyller du i det här blanketten och skickar tillbaka den till oss)

- Til MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nederländerna, e-postadress: info@gomibo.se:
- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) har ingått om köp av följande produkter (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*).

- Beställdes den (*)/ mottogs den (*)

- Konsumentens/konsumenternas namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens/konsumenternas signatur (endast vid skriftlig ansökan)

- Datum

(*) Stryk det som inte är relevant eller fyll i det som är relevant.