Ansvarsfriskrivning

<div class="top id=" top"="">

På denna sida hittar du:

Eller gå till denna sida för att läsa vår Sekretesspolicy.

Ansvarsfriskrivning Gomibo

 1. I denna ansvarsfriskrivning gäller följande definitionsgränser:
  • webbsidan: varje sida på webbplatsen där utgivaren inkluderar en länk till denna ansvarsfriskrivning för att denna ansvarsfriskrivning ska gälla;
  • utgivaren: MobielWerkt B.V.;
  • använda/användning: konsultera det citerade och de åtgärder som följer av detta;
  • du: den fysiska eller juridiska person som du representerar;
  • innehållet: texter, bilder eller annan information;
  • skador: direkta eller indirekta skador av alla slag;

 2. De punkter som nämns nedan gäller för webbsidan. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna ansvarsfriskrivning;

 3. Utgivaren hjälper till att utveckla sidan regelbundet. Det kan hända att innehållet är felaktigt eller ofullständigt trots denna insats. 

 4. Utgivaren levererar innehållet på webbsidan i dess nuvarande skick på försöksbasis och är avsett för privat bruk.

 5. Utgivaren är inte ansvarig för skador som orsakats eller hotar att orsakas och som på något sätt är relaterade till uppenbara fel eller skrivfel som visas på webbsidan.

 6. Utgivaren har rätt att ändra eller avsluta webbplatsen närhelst den finner det lämpligt, med eller utan information på förhand eller efteråt. Utgivaren är inte ansvarig för konsekvenserna av denna uppsägning eller ändring.

 7. Utgivaren är inte ansvarig för anslutna filer från tredje part. Länkar till tredje parters filer utgör ingen bekräftelse.
 8. Utgivaren förbehåller sig rätten att neka dig åtkomst till webbsidan. Utgivaren kan även övervaka (åtkomsten till) webbsidan.


Ytterligare information

Frågor relaterade till webbsidan ska ställas till utgivaren. Med ensamrätt.