Ansvarsfriskrivning

På denne side finder du:

Du kan också besöka den här sidan för att få information om vår Säkerhet och Integritet.

Ansvarsfriskrivning Gomibo


Denna ansvarsfriskrivning gäller för hela webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren i denna ansvarsfriskrivning.

 1. I denna ansvarsfriskrivning gäller följande definitioner:
  • webbplats: alla sidor på webbplatsen där utgivaren infogar en länk till denna ansvarsfriskrivning för att denna ansvarsfriskrivning ska gälla.;
  • Webbplatsen: gomibo.se;
  • utgivaren: MobielWerkt B.V.;
  • Användning/tillämpning: för att konsultera det citerade och de följande aktiviteterna;
  • Du: den fysiska eller juridiska person som du representerar;
  • innehållet: texter, bilder eller annan information;
  • Skador: direkta eller indirekta skador av alla slags ;

 2. Utgivaren strävar efter att se till att innehållet som publiceras på webbplatsen är korrekt. Det är möjligt att innehållet kan innehålla fel, inklusive, men inte begränsat till, följande;
  • skrivfel
  • informationsfel
  • Programmeringsfel
  • Tekniska fel

 3. Innehållet på webbplatsen i dess nuvarande form tillhandahålls av utgivaren på experimentell basis och är avsett för privat bruk.

 4. Utgivaren är inte ansvarig för skador som orsakats eller riskerar att orsakas och som på något sätt är kopplade till synliga (skrivl) fel som visas på webbplatsen.

 5. Utgivaren är inte ansvarig för skador som orsakats eller hotar att orsakas om webbplatsen är (tillfälligt) otillgänglig.

 6. Utgivaren har rätt att ändra eller stänga webbplatsen efter eget gottfinnande och när som helst, med eller utan förvarning.

 7. Utgivaren ansvarar inte för tredje parters länkade filer. Länkar till filer från tredje part utgör inte ett samtycke.

 8. Utgivaren förbehåller sig rätten att neka dig tillgång till webbplatsen. Utgivaren kan också övervaka (tillgången till) webbplatsen.

 9. Allt innehåll på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, videor, (käll)kod och funktioner är upphovsrättsligt skyddat. Utgivaren förbehåller sig alla rättigheter.

 10. Om någon av bestämmelserna i denna ansvarsfriskrivning anses vara ogiltig i enlighet med relevant lagstiftning och/eller myndighet ska detta inte ogiltigförklara hela ansvarsfriskrivningen. Alla andra klausuler förblir giltiga. Den ogiltiga klausulen kommer att omprövas av utgivaren.Mer information

Frågor om webbplatsen ska ställas till utgivaren. Alla rättigheter förbehålls.