Integritetspolicy

Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Det blir inga konsekvenser för dig om du inte tillhandahåller dem. Detta gäller endast så länge som inget annat anges i behandlingsförfarandena nedan.

"Personuppgifter": alla uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan använda våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter.

Varje gång du besöker vår webbplats överförs användaruppgifter till oss eller våra webbvärdar/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggfiler. Dessa lagrade uppgifter är till exempel namnet på den anropade webbplatsen, datum och tid för förfrågan, IP-adress, mängden överförda uppgifter och leverantören som gör förfrågan. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6(1) f) GDPR på grund av vårt berättigade intresse av att se till att vår webbplats fungerar smidigt och att för att förbättra våra tjänster.

Kontakta oss

Ansvarig person/dataskyddsombud

Kontakta oss när du vill. Kontaktuppgifterna till den person som är ansvarig för databehandlingen finns i vårt rättsliga meddelande.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress: privacy@gomibo.com

Proaktiv kontakt med kunden via e-post

Om du kontaktar oss proaktivt via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att hantera och svara på din kontaktförfrågan.

Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapa beställning) eller om den är relaterad till ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling i enlighet med artikel 6(1)(b) i GDPR.

Om den första kontakten utförs av andra anledningar sker databehandlingen i enlighet av artikel 6(1)(f) i GDPR för att tillgodose vårt väsentligt berättigade intresse av att hantera och besvara din begäran.I det här fallet har du av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och utförs i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR.

Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Sedan raderas dina uppgifter i enlighet med den lagstadgade tiden för att bevara dessa om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning av dem.

Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret

När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen sker för att ta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandling av de uppgifter som du har överfört. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. a i GDPR med ditt medgivande.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan någon rättslig inverkan av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallelsen. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter raderas till slut om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Kundkonto Beställningar

Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Databehandlingen sker för att förbättra din köpupplevelse och för att förenkla behandlingen av beställningen. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. a i GDPR med ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan någon rättslig inverkan av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallelsen. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar

När du skickar in en beställning samlar vi endast in och använder dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra och hantera din beställning samt för att behandla dina frågor. För att ett avtal ska kunna ingås är dessa uppgifter nödvändiga. Om de inte lämnas kan det förhindra att ett avtal ingås. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6(1) b) GDPR och krävs för att kunna uppfylla ett avtal med dig.

Dina uppgifter överförs här till exempel till de fraktföretag och dropshippingleverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för hantering av beställningen och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. Vi kommer alltid strikt följa lagstadgade krav. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.

Utvärderingar av kontakter

Insamling av uppgifter när du skriver en kommentar

När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Behandlingen görs för att du ska kunna kommentera och visa kommentarer. Genom att skicka kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. a i GDPR med ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan någon rättslig inverkan av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallelsen. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

När din kommentar publiceras kommer endast det namn som du har angett att publiceras.

När du skickar din kommentar sparas även din IP-adress för att förhindra missbruk av kommentarsfunktionen och för att garantera våra IT-systems säkerhet. Genom att skicka kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. a i GDPR med ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan någon rättslig inverkan av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallelsen. Då raderas din IP-adress.

Användning av dina personuppgifter för att skicka reklam per post.

Vi kommer att använda dina personuppgifter (namn, adress) som vi har fått i samband med försäljning av varor eller tjänster för att skicka dig reklam per post, om du inte har gjort några invändningar mot detta. För att ett avtal ska kunna ingås måste du lämna dessa uppgifter. Om de inte lämnas förhindras att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att göras i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR för vårt berättigade intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot användning av dina adressuppgifter genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändning hittar du i vår juridiska information.

Användning av din e-postadress för utskick av nyhetsbrev

Vi använder endast din e-postadress utanför den avtalsenliga behandlingen i syfte att skicka dig ett nyhetsbrev för vårt eget marknadsföringsändamål om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till detta. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. a i GDPR med ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att någon rättslig inverkan av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributören.

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring i samband med orderhantering. De kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

Användning av din e-postadress för utskick av direktmarknadsföring

Vi använder din e-postadress, som vi fått i samband med försäljningen av en vara eller tjänst, för elektronisk överföring av marknadsföring för våra egna varor eller tjänster som liknar dem du redan har köpt av oss om du inte har motsatt dig denna användning. Du måste ange din e-postadress för att kunna ingå ett avtal. Om de inte lämnas kan det förhindra att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. f i GDPR för vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändning hittar du i vår juridiska information. Du kan även använda länken i marknadsföringsmeddelandet. Detta kommer medför inga andra kostnader än överföringskostnader till normalpris.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare i deras datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies placeras och bestämma om du vill godkänna denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan tas bort när som helst. Vi vill emellertid påpeka att detta kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna webbplats.

Via länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller inaktiverar dem) i de vanligaste webbläsarna:

Webbläsaren Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Tekniskt nödvändiga cookies

I den mån ingen annan information ges i dataskyddsförklaringen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vi kan inte erbjuda vissa funktioner på vår webbplats om inte cookies används. Dessa tjänster kräver att webbläsaren identifieras igen efter ett sidbyte.

Behandlingen kommer att utföras på grundval av artikel 6 (1) lit. f i GDPR på grund av vårt berättigade intresse av att säkerställa att webbplatsen fungerar optimal samt att vårt tjänsteutbud är användarvänligt och effektivt utformat. Du har rätt att lägga in veto mot denna behandling av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) lit. f i GDPR av skäl relaterade till din personliga situation.

Analys av reklam

Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) registeransvarig och som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är kopplar till Google och som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter och att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

Behandlingen av uppgifter görs i syfte att analysera webbplatsen och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av denna webbplatsoperatör för att göra en utvärdering av din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören i realtion till användningen av webbplatsen och Internet. I denna process kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, klicksökväg, information om webbläsaren och enheten du använder, besökta sidor, hänvisande URL (webbplats via vilken du kom till vår webbplats), lokaliseringsuppgifter, inköpsaktiviteter. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte kopplad till några andra uppgifter som Google lagrar.

Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av dessa om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA där den lagras. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats.

Google använder detta för att förkorta din IP-adress i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra länder som har ingått i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 15 Abs. 3 S. 1 i TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grund av vårt berättigade intresse i den behovsbaserade och målinriktade designen av webbplatsen och baseras på artikel 6(1)(f) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation. Du kan också förhindra insamling av data (inklusive din IP-adress) som genererats av Google Analytics och är relaterad till din användning av webbplatsen av Google samt behandling av denna data av Google genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt via följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

För att förhindra att Google Analytics samlar in och lagrar data på flera enheter kan du placera en avregistreringscookie. Avregistreringscookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. Du måste implementera avregistreringsprincipen på alla system och enheter som du använder, så att den fungerar övergripande. Om du tar bort avregistreringscookien kommer förfrågningar att överföras till Google igen. När du klickar här placeras en avregistreringscookie: Inaktivera Google Analytics.

Du hittar mer detaljerad information om användarvillkor och dataskydd på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ och eller på https://policies.google.com/?hl=en-GB&gl=de och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB.

Användning av Facebook Pixel

Vår webbplats använder remarketingfunktionen "anpassade målgrupper" från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;"Facebook").

Facebook Irland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till Facebook när tjänsten är integrerad. Detta baseras på ett avtal mellan oss och Facebook Irland om gemensam behandling av personuppgifter som definierar respektive ansvarsområde. Avtalet finns på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 i dataskyddsförordningen gällande ett korrekt tekniskt genomförande och konfiguration av tjänsten och för att uppfylla kraven enligt artiklar 33 och 34 i dataskyddsförordningen såtillvida en personuppgiftsincident påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Facebook Ireland är ansvarig för att möjliggöra för registrerades rättigheter enligt artiklarna 15-20 i GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 i GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och för att uppfylla skyldigheterna enligt artiklarna 33, 34 i GDPR i den utsträckning att ett personuppgiftsincident påverkar Facebook Irlands skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet.

Appens syfte är att anpassa intressebaserad reklam till besökare på webbplatsen på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål har en remarketing-tagg ifrån Facebook mplementerats på webbplatsen. Den här taggen upprättar en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. Denna överför vilka av våra sidor du har besökt till Facebook-servern. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook får du personligt anpassade, intresserelaterade Facebook-annonser. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik grundar sig på artikel 15(3) p 1 i TMG. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 6(1) f) i DSGVO på grund av vårt överordnade berättigade intresse att personligt anpassa intressebaserad reklam till webbplatsens besökare. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation.

För mer information om insamling och användning av data från Facebook, dina rättigheter avseende detta och alternativ för att skydda din integritet kan du kontrollera Facebooks dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/about/privacy

Användning av Google Ads konverteringsspårning

På vår webbplats används marknadsföringsprogrammet "Google Ads", inklusive konverteringsspårning (utvärdering av användarnas åtgärder). Googles konverteringsspårning är en tjänst som drivs av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) registeransvarig och som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är kopplar till Google och som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter och att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

Om du klickar på annonser från Google placeras en cookie på din dator för att spåra konverteringen. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att du har klickat på annonsen och vidarebefodrats till denna sida. Alla Google Ads-kunder får olika cookies. Därför går det inte att spåra cookies relaterade till Google Ads-kundernas webbplatser.

Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien har syftet att ta fram konverteringsstatistik. Denna gör att vi kan ta reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och som har vidarebefodrats till en sida som är utrustad med en tagg för spårningskonvertering. De får emellertid ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik grundar sig på artikel 15(3) p 1 i TMG. Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR på grund av vårt överordnade berättigade intresse av att dirigera besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation. Du kan inaktivera personlig annonsering i Googles annonseringsinställningar. Anvisningar för detta finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

Alternativt kan du förhindra användning av cookies av tredje part genom att hämta inaktiveringssidan för Initiativet för nätverksannonsering på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa avregistreringsanvisningarna som anges där. Du kommer därmed inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Du hittar mer information och Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB

Användning av funktionen för remarketing eller "liknande målgrupper" av Google Inc.

Vår webbplats använder funktionen för remarketing eller "liknande målgrupper" av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) registeransvarig och som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är kopplar till Google och som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter och att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

Denna app används för att analysera besökarnas beteende och intressen. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket utgör grunden för intressebaserade annonser. Cookies gör det möjligt att registrera besök på webbplatsen samt anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Besökarnas personuppgifter sparas inte. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles visningsnätverk kommer du att se annonser till större del tar hänsyn till dina tidigare intressen av produkter och information.

Dina uppgifter kan komma att överföras till USA.

Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker i enlighet med artikel 15(3) p 1 i TMG. Behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR på grund av vårt överordnade berättigade intresse av att dirigera besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation.

Du kan inaktivera användningen av cookies med stadigvarande effekt genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en-GB

Alternativt kan du inaktivera användning av cookies av tredje part genom att hämta inaktiveringssidan för Initiativet för nätverksannonsering på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa avregistreringsanvisningarna som anges där.

Det finns mer detaljerad information om Googles remarketing och tillhörande sekretesspolicy på: https://www.google.com/privacy/ads/

Plug-program och annat

Användning av Google Maps

Vår webbplats använder funktionen för att bädda in Google Maps från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA "Google").

Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) registeransvarig och som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är kopplar till Google och som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter och att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

Denna funktion representerar visuellt geografisk information och interaktiva kartor. Google samlar även in och behandlar och använder uppgifter om besökare på webbplatsen när de öppnar sidor med inbäddade Google Maps.

Dina uppgifter kan även överföras till USA.

Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker i enlighet med artikel 15(3) p 1 i TMG. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av vårt berättigade intresse i den behovsbaserade och målinriktade designen av webbplatsen och baseras på artikel 6(1)(f) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation.

Du hittar mer information om de uppgifter som samlas in och används av Google, dina rättigheter och sekretess i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/privacypolicy.html. Du kan även dina inställningar i dataskyddscentret, så att du kan administrera och skydda de uppgifter som behandlas av Google.

Användning av YouTube

Vår webbplats använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett företag som är kopplat till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Den här funktionen visar YouTube-videor i en iFrame på webbplatsen. Här aktiveras alternativet "avancerat sekretessläge". Detta förhindrar att YouTube lagrar information om besökare på webbplatsen. Information överförs till och lagras endast av YouTube om du tittar på en video. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA.

Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker i enlighet med artikel 15(3) p 1 i TMG. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av vårt berättigade intresse i den behovsbaserade och målinriktade designen av webbplatsen och baseras på artikel 6(1)(f) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som har att göra med din speciella situation.

Du hittar mer information om de uppgifter som samlas in och används av YouTube och Google och associerade rättigheter och alternativ i YouTubes sekretesspolicy på https://www.youtube.com/t/privacy.

Berörda personers rättigheter och lagringsperiodens längd

Lagringsperiodens längd

Efter att avtalsbehandlingen har slutförts lagras uppgifterna initialt under garantiperiodens längd, sedan i enlighet med de lagringsperioder som föreskrivs enligt lagen, särskilt skattelagar och handelslagar och raderas sedan efter att perioden har löpt ut om du inte har kommit överens om vidare behandling och användning.

Den berörda personens rättigheter

Om de rättsliga kraven uppfylls har du följande rättigheter enligt artiklarna 15-20 i GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, uppgiftsportabilitet. Du har också rätt att invända mot behandling som grundar sig på artikel 6.1 i GDPR och till behandling för direkt marknadsföring enligt artikel 6.1 i GDPR och till behandling för direkt marknadsföring enligt artikel 6.1 i GDPR. 21 (1) i GDPR.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten enligt artikel 77 i GDPR om du anser att dina uppgifter inte har behandlats på ett lagligt sätt.

Rätt till invändningar

Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6(1)f) i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med verkan för framtiden av skäl som beror på din speciella situation.

Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att framhålla, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direktreklam kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direktreklam.

Senaste uppdateringen: 2020-11-03